Kornhill Centre

單位首頁

 
                                         

   
  簡介
   
   

康怡會所成立於1989年,並由2002年4月起轉型成為兒童及青少年綜合服務中心。

本會所秉承青年會「非以役人、乃役於人」的服務精神,並貫徹青年會培養青少年德、智、體、群四育各方面均衡發展的服務宗旨,透過不同類型的手法,包括小組工作、社區活動、個案輔導工作、訓練程序等,協助青少年認識自我、關心社會和祖國,培養積極人生方向、實現個人理想,使其成為未來社會的積極原動力。

   
 

 

 
 
   
  開放時間
   
   
星期一至五:
下午二時至十時
   
星期六:

上午十時至晚上十時 (下午一時至二時午膳時間休息)

       
  歡迎聯絡我們
    地址: 香港康怡花園康安街18號1樓
    電話: 2886 2751
    傳真: 2569 9093
    電郵: kornhill@ymca.org.hk